Gatenærkonferansen kan du se i opptak her

Nå kan du se filmopptak fra konferansen Gatenær 2020, som i år ble arrangert som webinar. Tema for konferansen er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?” Korus Oslo, Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen og Fylkesmannen i Oslo og Viken var arrangører.

Fagansvarlige: