Ny rapport om det åpne rusmiljøet i sentrum

Uteseksjonen i Velferdsetaten lanserer rapporten «Utrygg markedsplass» – En kartlegging av det åpne rusmiljøet i Brugata/Storgata i Oslo sentrum.

Korus Oslo har veiledet arbeidet med rapporten ved hjelp av metodikken Hurtig Kartlegging og Handling – HKH.

Bakgrunn og målsetting for rapporten

«De senere år har det tyngste åpne rusmiljøet i Oslo sentrum reetablert seg i Brugata og Storgata. Et åpent rusmiljø i Oslo sentrum er problematisk for både brukere av miljøet selv og næringslivet, og er til sjenanse for byens innbyggere. Utfordringene som et åpent rusmiljø gir er på ingen måte nye, men det ble vurdert at det nå var tid for å innhente en mer oppdatert informasjon om området Brugata/Storgata. Det ble besluttet å gjennomføre en kartlegging ved bruk av metodikken Hurtig Kartlegging og Handling (HKH).

Målet med kartleggingen er å innhente informasjon fra alle relevante aktører om hva som er utfordringene og behovene til de ulike interessentene. En viktig del av kartleggingen vil være å få frem stemmene til personer som oppsøker og bruker det åpne rusmiljøet i Brugata/Storgata. Målet er at tiltak som allerede eksisterer eller nye som settes i gang kan tilpasses målgruppen på best mulig måte og samtidig ivareta de overordnede målene om å redusere omfanget av miljøet.» (s.9.)

Du kan laste ned rapporten “Utrygg markedsplass” her.

Fagansvarlige: