Russisk rulett – et nyhetsbrev om doping

Denne utgaven av Russisk Rulett har reportasjer fra to konferanser og seminarer, og ny forskning vil bli presentert. I november i fjor arrangerte Antidoping Norge sin årlige konferanse om doping som samfunnsproblem, og i februar i år arrangerte Steroideprosjektet sitt tredje seminar om behandling av dopingbrukere. Å gi et godt behandlingstilbud til personer som har fått problemer på grunn av dopingbruk, har vist seg å være utfordrende på flere måter. Blant helsepersonell har det ofte vært mangelfull kunnskap om både anabole steroider og skadevirkningene disse midlene kan gi, brukerne har i liten grad hatt tiltro til helsevesenet og har derfor ikke oppsøkt behandling, og når hjelpeapparatet har ønsket å komme i kontakt med dopingbrukere har dette vist seg utfordrende.

Les nyhetsbrevet

Fagansvarlige: