Lavterskel nyhetsbrev

Hva er situasjonen for rusmiddelbrukere i sommer, særlig med tanke på korona og rus? I dette nummeret kan du lese om dette, og i tillegg rapporten om overdoser på brukerrommet, et intervju med vår nye byråd, om brukertilfredshet med mer.

Lavterskelnyhetsbrevet er en del av samarbeidet mot overdoser Korus Oslo har med Korus Øst.