I år er Gatenær et webinar den 1. september kl. 09.30 – 12.00!

Hvordan vil Rusreformen endre rollen for det oppsøkende feltet, og hvordan bør oppsøkende tjenester møte ungdom som står i fare for å utvikle et rusproblem? Hva er godt rusarbeid med utsatt ungdom i kommunen?

KORUS OSLO, Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer til Gatenær-konferansen 2020 med tema: Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?

Innledere:
– Kenneth Arctander Johansen, Rusreformutvalgsmedlem og daglig leder i RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, skal fortelle om rusreformen fra et ungdomsperspektiv
– Kari Lossius, spesialist i klinisk psykologi og med lang erfaring fra rusfeltet. Kari Lossius skal snakke om rusarbeid med ungdom mellom forebygging og behandling.
– Ingvild Langnes Aarland, erfaringskonsulent ved KORUS Oslo, snakker om erfaringskompetanse i praksis og veien mot brukervennlige/ ungdomsvennlige tjenester
– Børge Erdal, leder av Uteseksjonen i Oslo presenterer Oslostandarden for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom

Vi åpner muligheten for dialog og diskusjoner rundt spørsmål som:

– Hvordan kan det oppsøkende feltet tilpasse seg endringene som kommer?
– Hvordan utvikle mer brukerorienterte oppsøkende tjenester?
– Hvordan drive fagutviklingsarbeidet videre på tvers av kommuner? – Hvem blir det oppsøkende feltets viktigste samarbeidspartnere for å lykkes med å skape kontakt og følge opp utsatt ungdom på best mulig måte

Detaljert program og lenke til online-webinaret sendes ut nærmere arrangementet.

PÅMELDING GATENÆR 2020

Arrangementet er gratis.

Ved spørsmål, kontakt med: mirna.aleric@vel.oslo.kommune.no