Hvordan komme i gang med å utforme en ruspolitisk handlingsplan? Vi har laget en tipsliste basert på en fagdag vi hadde for bydelene i mars.

Utvikling av planer er viktig for å sikre forankring, langsiktighet og helhet i arbeidet på feltet. Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo kom i 2018. Planen presenterer en ny retning for rusfeltet i Oslo, der flere tjenester skal gis i lokalmiljøene, og flere oppgaver er tenkt lagt til bydelene. Etter Alkoholloven § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, i de fleste tilfeller er det imidlertid naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng.

Bydelene bør utforme en helhetlig handlingsplan, med forebyggende tiltak, tidlig intervensjon, samhandling og utvikling av rusarbeid i bydel, og plan for kompetanseutvikling og implementering.

Last ned dokumentet her.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker bistand med dette.

Anna-Sabina Soggiu
Fagkoordinator