Nå lanseres Barnehjernevernets kompetanseplattform!

Barnehjernevernet er en satsing som skal hjelpe deg som jobber med barn eller i barnehage til å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Nettsiden er ment å gi barnehager og tjenester som arbeider med barn i Oslo kommune mer kunnskap om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn, samt fungere som en supplerende ressurs for de barnehagene som har gjennomført opplæringen av kompetanseplattformen i sine barnehager. Nettsiden er grunnlaget for opplæringen i Barnehjernevernet, der vi har samlet gode ressurser som omhandler omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn. KoRus Oslo har, i samarbeid med innbyggere, relevante fagpersoner, organisasjoner og bydeler i Oslo kommune, utviklet denne siden i samråd med Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Vi har gjennomført alle opplæringene i piloteringen av kompetanseplattformen i barnehagene, og har på forhånd sendt nettsiden til samarbeidspartnere og utvalgte barnehager.

«Utrolig oversiktlig, godt og forståelig stoff, samt gode lenker videre til områder man kan få bruk for. Denne skal jeg bruke videre!»

Tilbakemeldingene fra barnehagene har vært svært positive, og omtaler nettsiden som en god ressurs som gir rom til selvrefleksjon.

«Det skjer noe med en når en leser seg gjennom siden, man begynner å tenke gjennom sine egne handlinger.»

Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til å utvikle innholdet på nettsiden, og til Kikkut for illustrasjoner og design.

Du finner nettsiden her: https://barnehjernevernet.korusoslo.no/

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål til nettsiden!