Nyhetsbrevet er et samarbeid mellom Korus-Oslo og Korus-Øst, og er en del av overdosestrategien 2019 – 2022. Målet er å bringe nyheter og informasjon som er relevant for overdoseforebygging og lavterskelarbeid innenfor rusfeltet. I dette nyhetsbrevet får du oppdatert koronainformasjon, rapporter fra kommunene og om nye sider for Naloksonprosjektet. Les April-nummeret her.

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/02/LAV-E-brev-4-19.pdf