Det kan være utfordrende å nå frem med gode smittevernstiltak overfor personer i aktiv rus.

Velferdsetaten har laget noen plakater rettet mot personer som ferdes i rusmiljøet, samt en veileder til hvordan man kan snakke med rusbrukere om korona.

Last ned plakatene her og veilederen her.