Kompetansesenteret har besluttet å avlyse alle kurs og arrangementer frem til 1. juli.

Møter vil i størst mulig grad blir holdt ved hjelp av digitale hjelpemidler, og vil avtales direkte med møtedeltakerne.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Henning Pedersen.