For første gang har barn fra alle bydelene i Groruddalen deltatt i Ungdata junior-undersøkelsen! De aller fleste sier at de har det bra, men barn med lavere sosioøkonomisk bakgrunn og tildels også jenter kommer dårligere ut på en rekke områder, som deltakelse i faste fritidsaktiviteter. Sara Anne Warhuus, spesialkonsulent hos KORUS, har skrevet om det i det siste Oslospeilet. Les det her.

Sara A. Warhuus
Spesialkonsulent