Kompetansesenteret, Uteseksjonen og bydelskontaktene har alle bidratt til denne jubileumsboken om det oppsøkende feltets historie i Oslo. Boken begynner med Ungdomskontorets arbeid i rusmiljøet i Slottsparken, og beskriver ulike epoker og faglige perspektiv fra da og frem til dagens situasjon. I dag er det oppsøkende tjenester i 13 av Oslos 15 bydeler, i tillegg til Uteseksjonen som har omlag 40 faste stillinger. Boken er ført i pennen av Ola Melbye Pettersen, som også er i ferd med å sammenfatte Oslostandarden for oppsøkende sosialt arbeid med utsatte unge. Oslostandarden ble lansert våren 2020.

Vi gratulerer det oppsøkende feltet!

Trykk her for å laste ned boken ’50 år med oppsøkende sosialt arbeid i Oslo’.