Hvordan kan leger på best mulig måte avklare om alkoholvaner har betydning for pasientenes helse? Og kan nettbasert støttebehandling mellom hver legetime være nyttig for pasienter hos fastlegen? Dette er noen av spørsmålene i det nye forskningsprosjektet om helse og alkoholvaner, «Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis – et forskningsprosjekt om sammenhenger mellom helse og alkoholvaner».

Sagene lokalmedisinske senter er et av flere legesentre som skal delta i forskningsprosjektet som ledes av Torgeir Gilje Lid ved KORFOR. Fredag startet senteret med første av fire samlinger av kliniske emnekurs. KoRus Oslos Iren Moen og Runa Frydenlund, samt Fred Rune Rahm fra KoRus Sør, deltar med innlegg om aldring, alkohol og helse, samt innspill på god kommunikasjon.

Øvrige foredragsholdere er blant annet Sven Wåhlin, overlege i Beroendecentrum Stockholm og Håvar Brendryen fra UiO.

Tilsvarende pilot vil gjennomføres for fastleger i Stavanger kommune i samarbeid med blant annet Korus Vest Stavanger.

Bydel Sagene er også i gang med prosjektet NERO i regi av KoRus Oslo. NEROs målgruppe er bydelens hjemmetjeneste, som blant annet mottar kompetanseheving i tematikken «Aldring og helse – hva med alkohol og legemiddelbruk». Du kan lese mer om NERO her.