Silje er ansatt som erfaringskonsulent innenfor kommunalt rusarbeid på KORUS.

-Jeg er født og oppvokst i Oslo, og har selv erfaring med systemet og diverse tjenester innenfor rus og psykisk helse, både som bruker og pårørende.

– Da jeg flyttet til Nederland som 19-åring, gikk det opp for meg at det finnes bedre måter å håndtere flere av samfunnsutfordringene innenfor rus og psykisk helse på, og at økt kunnskap og fordomsfrie holdninger er en viktig forutsetning for å lykkes. Dette ble starten på mitt engasjement på rusfeltet, som hovedsakelig har bestått av ulike formidlingsprosjekter og frivillig arbeid, i tillegg til å skrive kronikker og reportasjer for ulike medier. Til daglig har jeg jobbet med kommunikasjon og markedsføring i ulike bedrifter, både i Norge og i Nederland.

Hva er viktig for deg i jobben din?

– I KORUS får jeg jobbe på fulltid med det jeg brenner for – nemlig å skape gode tjenester som er tilpasset ulike brukeres behov. Jeg er lidenskapelig opptatt av at ingen ER det de sliter med, og at mennesker som sliter først og fremst skal få god hjelp for underliggende vansker og bli møtt på grunnleggende behov – slik som å føle at en hører til, er verdifull og kan finne sin plass som den en er. Derfor vil jeg jobbe for at både samfunnet og tjenesteapparatet blir bedre på å romme ulike mennesker og utnytte de ressursene som ligger i oss alle – selv om ikke alle følger samme oppskrift.