Ingvild er ansatt på Korus på satsingen Barnehjernevernet, hvor hun skal jobbe som erfaringskonsulent med bakgrunn i sine erfaringer fra barnevernsystemet.

Hun har en mastergrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole, innenfor fagfeltet kultur og samfunn. I bacheloroppgaven studerte hun minoritetsjenter sin deltakelse i den organiserte idretten, mens hun i masteroppgaven fordypet seg i offentlig tilskuddsforvaltning og idrett. Her med spesielt fokus på UDI sin tilskuddordning rettet mot aktivitetstilbud i mottak.

– Hva har du jobbet med tidligere?

– Jeg har tidligere jobbet i Norges Fotballforbund, både med samfunnsansvar på nasjonalt plan, og med internasjonalt utviklingssamarbeid i Midtøsten. Videre har jeg erfaring som erfaringskonsulent hos Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), som er en medlems – og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn- og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

– Hva er viktig for deg i jobben?

– Både gjennom mitt arbeid i LFB og nå igjennom Korus, har jeg alltid hatt et sterkt ønske om å medvirke og skape endring både på system-  og tjenestenivå, som igjen forhåpentligvis vil  kunne skape bedringer på individnivå. Mine personlige erfaringer gjør at endringsarbeid står sterkt hos meg, og igjennom mitt arbeid her på Korus håper jeg på at jeg kan være med å gjøre en forskjell. Jeg har stor tro på effekten av arbeidet som legges ned her på Korus, og ser frem til å bidra inn i dette arbeidet!