– Jeg er vokst opp på Tøyen i Oslo, og tror kanskje engasjementet mitt for samfunn og spesielt sosiale utfordringer stammer derfra. Jeg bor fortsatt i bydel Gamle Oslo og har gjennom mitt arbeid som sosionom også fått bruke engasjementet jeg alltid har hatt og vil ha for østkanten.

Jeg har jobbet i ulike deler av rusfeltet både i institusjoner og i bydel Grünerløkka. Da jeg skrev min masteroppgave i sosialt arbeid, skrev jeg om skadereduserende arbeid i Oslo, men jeg har gjennom arbeidet i bydel jobba bredt, både med ungdom og voksne, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

I 2017 starta jeg på mitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, der jeg har forsket på tjenester til ungdom som trøbler på ulikt vis. Som en del av doktorgradsarbeidet fikk jeg være besøkende forsker ved Yale University ved et program som arbeider med samfunnsarbeid og forsker på bedringsprosesser med- og for personer med utfordringer knyttet til rus- og psykisk helse. Doktorgradsarbeidet har sitt fundament i samarbeidsbasert forskning der erfaringskunnskap er sentralt. I forskningsprosjektet hadde jeg for eksempel med meg medforskere med egenerfaring med utfordringer i livet.

I februar 2020 starta jeg ved KORUS Oslo, der jeg skal være fagkoordinator for arbeidet som gjøres knyttet til rusarbeid. Jeg brenner for at tjenestene vi tilbyr til folk skal bære preg av kunnskap og rammebetingelser der fagpersoner og brukere kan samarbeide om god hjelp som treffer den enkelte. Jeg tror på at kunnskaps- og kompetanseutvikling bør skje i samarbeid mellom fagpersoner og personer med egenerfaring, der disse kunnskapene ses som likeverdige og der alle erfaringer kan tas i bruk.