I det siste nyhetsbrevet kan du blant annet lese om lavterskel-LAR, rusmiddeltesting, LAR i fengsel og tramadol. KoRus Oslo samarbeider med KoRus Øst om lavterskelarbeidet og overdosestrategien.

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/02/LAV-E-brev-4-19.pdf