20 personer fra 15 europeiske byer har sett på Oslos tiltaksapparat som en del av høstens møte i arbeidsgruppen «Substance Abuse Prevention». Anniken Sand hos Korus Oslo leder gruppen på vegne av Rådhuset. Tilbakemeldingene etter besøket var at Oslo har et imponerende stort og variert tiltaksapparat innenfor rusfeltet, og samtidig også budsjetter andre europeiske byer misunner oss.

Mange var overrasket over at vi har et åpent rusmiljø, og det ble kommentert at det ikke hadde vært slike miljøer i flere av byene på tiår.

Den nye strategiske planen for rusfeltet ble presentert av Velferdsetatens direktør Guri Bergo, og den nye byråden, Omar Samy Gamal, ønsket velkommen. Uteseksjonen presenterte sitt arbeid, herunder likepersonsprosjektet Perspektiv og Hasjavvenningsprogrammet «HAP». Størrelsen på tiltaket og den systematiske tilnærmingen til arbeidet ble bemerket av mange. Mest av alt imponerte de unge Perspektivansatte. Det ble også satt stor pris på at vi fikk være med kveldspatruljene til Uteseksjonen ut for en nærmere innføring i deres arbeidsmetodikk og ulike områder for felting. SaLTo-modellen var også noe mange kunne tenke seg, og flere byer har lignende samarbeid, men ikke like godt strukturert.

Prindsen mottakssenter tok også i mot deler av gruppen, og her var det også mengden av tilbud under ett tak som vekket oppmerksomhet. Mulighetene for å dele ut Nalokson nesespray ble trukket frem som noe andre kunne ønsket seg. Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid og det ambulante arbeidet med Hep C vakte også stor interesse, og gruppen fikk anledning til å snakke med brukere som uttrykte stor grad av fornøydhet med tilbudet.

Ellers tilbrakte vi deler av tiden på konferansesenteret til Velferdsetaten, som driftes av de dyktige ansatte i Nyttig Arbeid, et arbeidstiltak for målgruppen rusavhengige under rehabilitering. Ratioen sosialfaglige ansatte – klienter overrasket flere, der åtte ansatte følger opp mer enn femti i arbeidstrening. Ikke bare har de en effektiv modell, men også en grunntro på at alle har evne til meningsfull sysselsetting, og ikke minst at nøkkelen til suksess er å få alle til å føle seg inkludert. Dette er et prosjekt mange kunne tenke seg å kopiere.

Eurocities er et nettverk som organiserer 140 av Europas største byer, med en rekke tematiske arbeidsgrupper. 30 byer er medlemmer av arbeidsgruppen «Substance Abuse Prevention». Oslo er valgt som leder av gruppen, og er ansvarlig for å følge opp gruppens arbeidsplaner, arrangere møter, og for rapportering til Eurocities. Målsettingen med arbeidet er kunnskaps- og erfaringsdeling mellom byene, utvikling av policy og best practice innenfor feltet rusforebygging og skadereduksjon, inkludert programmer, metoder og tiltak, utvikle nye intervensjoner ved hjelp av prosjekter, og å jobbe for at området gis oppmerksomhet innenfor EU-systemet.

I 2020 har gruppen et ønske om å utvikle prosjekter innenfor «Drug running» (unge som rekrutteres inn i narkotikaomsetning), uteliv, skoleforebygging, og «Social Impact Measurement», det vil si hvordan man kan måle effekten eller verdien av sosialt arbeid. Gruppen ønsker også å se på hvordan vi kan jobbe for at forebyggende tiltak som virker blir prioritert, siden det allerede eksisterer mye kunnskap om hvilke elementer innen forebygging som er mest effektive.