Korus har sammen Velferdsetaten samlet det overdoseforebyggende nettverket i Oslo på Jeløya for to opplæringsdager. 13 av Oslos 15 bydeler er med. Nettverket er en del implementeringsarbeidet av Oslo-standarden for overdoseforebyggende arbeid, og ledes av Silje Finstad, OD-koordinator i Oslo. Paramedic OUS Bjørn Lie underviste i førstehjelp, Øystein Bruun Ericson fra Velferdsetaten om Nalokson-bruk, og Tonje Jevali fra Foreningen for human narkotikapolitikk holdt innlegg om Switch-kampanjen, som går ut på å endre inntaksmåten av heroin fra injisering til røyking. Lena Müller fra Korus ga en innføring i den overdoseforebyggende samtalen, et verktøy basert på metodikken Motiverende Samtale. Målet er å komme i posisjon til mennesker i risiko, kartlegge hvor de står hen, fremme håp og tillit, og å bidra til endring. I utviklingen av samtalemetodikken rettet mot denne målgruppen har man samarbeidet med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, og sett til VIVAT sitt samtaleverktøy for selvmordsforebygging. VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.