Monica har jobbet over 23 år i Oslo kommune, og 13 av disse med oppsøkende sosialt arbeid. Hun har også jobbet som lærer, spesialpedagog, som fritidsklubbleder og barnevernkonsulent. På Korus har hun vært siden 2010, og for tiden er hun mest opptatt med Barnehjernevernets kompetanseplattform, der hun er prosjektleder.

– Jeg har en variert fagbakgrunn, med utdannelse innen spesialpedagogikk, religionshistorie og mellomfag sosialantropologi. Jeg har også en videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid, samt en master i ledelse. I tillegg er jeg også medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)

– Hva er viktig for deg i jobben din?

–  Mitt hjerte brenner spesielt for barn og unge, og særlig de som faller litt utenfor. Både i mitt tidligere arbeid som utekontakt, og nå med utviklingen av og opplæringen i Barnehjernevernets kompetanseplattform, er jeg opptatt av å sette fokus på hva som ligger bak barn- og ungdoms følelsesuttrykk.  Hvordan kan vi gjøre ansatte som jobber med barn og unge bedre i stand til å møte barna på en måte så de opplever seg sett og anerkjent? Det er viktig at barn og unge har tillit til voksne, slik at de tør dele hvordan de egentlig har det på innsiden, og kan få hjelp. At vi skal klare å formidle barnas stemmer, og bidra til at ansatte kan reflektere rundt egen rolle, er elementer det er spesielt viktig for meg at vi lykkes med i undervisningen til Barnehjernevernet.

I tillegg til å være prosjektleder for Barnehjernevernet, har Monica medansvar for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), opplæringsprogrammet Tidlig inn, og holder kurs og veiledning i Motiverende intervju (MI). Monica gir også opplæring i SAT (situasjonsanalysekartlegging) og Hurtig kartlegging og handling (HKH).