Majorstua er et område som tiltrekker seg mye ungdom fra Oslo vest, men også fra andre steder i byen.

– Vi har ikke klare funn enda som er analysert, men det går ofte igjen at ungdom kjenner til noen som har opplevd ran eller vold, sier Øyvind Aleksander Schmidt, ruskonsulent i Bydel Frogner.

Ungdomsmiljøet på Majorstua kartlegges nå etter HKH-metodikken (hurtig kartlegging og handling). Korus veileder i denne metodikken, men denne gangen har vi lånt Pål Grav fra Uteseksjonen som veileder. «Alle burde ha en veileder som Pål», sier Aleksander, som er ansvarlig for å skrive rapporten for teamet som jobber med kartleggingen i Oslo vest. De er i dag på HKH-nettverk i Bergen for å dele erfaringer sammen flere fra Oslo.

Kartleggingen på Majorstua er forankret i SaLTo-styringsgruppe vest, med sammensatt team fra alle de fire bydelene Ullern, Frogner, Vestre- og Nordre Aker.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) er en metodikk der målet er å gjøre en rask kartlegging, analyse og komme frem til en handlingsplan, og bygger på kartleggingsmetoden Rapid Assessment and Response (RAR) utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO) med fokus på hurtighet, handling og metodetriangulering. Hvis du er interessert i å gjennomføre en HKH, eller vi vite mer, ta kontakt med Yvonne Larsen på Korus.

Les mer her: Hurtig kartlegging og handling

 

Øyvind Aleksander Schmidt