Korus leder en europeisk arbeidsgruppe på rusfeltet på vegne av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, og deltok på møtet «Inclusive Cities: Ensuring social inclusion and well-being for all ages» i Warszawa. 

En rekke byer har valgt ut noen av prinsippene i   European Pillar of Social Right som de forplikter seg til å iverksette, og annonserte dette på møtet i en formell sesjon der forpliktelsene ble overrakt kommisjonens representant. European Pillar of Social Rights er 20 prinsipper om blant annet like rettigheter og tilgang til arbeidsmarkedet, sosiale rettigheter, likestilling og inkludering. Den nye kommisjonen sine prioriteringer er nå gjort kjent. Den har som ambisjon å implementere European Pillar of Social Right, og med dette har EU et større sosialt fokus enn før.

EUROCITIES har en rekke arbeidsgrupper på sosialfeltet, og er spesielt opptatt av det boligsosiale, av fattigdom, inkludering av flyktninger og migranter, og tilgang til arbeidsmarkedet for alle. Det er nå også blitt opprettet en ny arbeidsgruppe med barn og unge som fokus, ledet av Leeds.

European Pillar of Social Rights

EUROCITIES WARWAW MEETING

Kontaktperson: anniken.sand@vel.oslo.kommune.no