– Jeg har jobbet i sosial- og rusfeltet i mesteparten av mitt yrkesliv, med alt fra overdosestrategi til forebygging og folkehelse, fra å gå gatelangs nattestid i Uteseksjonen, til å være prosjektleder i ulike EU-prosjekt.

For tiden jobber jeg mest med kommunikasjon på kompetansesenteret, andre fagområder er alkohol og uteliv, folkehelse, etniske minoriteter og rus. Som sosialantropolog er jeg vant til å ha et bredt blikk, og å se sammenhenger og koblinger mellom fagområder. Foruten arbeidsoppgavene ved Korus, er jeg internasjonalt ansvarlig og folkehelsekontakt i Velferdsetaten, og leder et europeisk nettverk på rusfeltet bestående av 30 byer, på vegne av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

– Hva er viktig for deg i jobben?

– At vi gjør en forskjell – når vi er innovative ved å avdekke hull i tiltaksapparatet og bidrar til å utvikle nye tjenester, og som kunnskapsleverandører inn mot ulike deler av forvaltningen. Og ikke minst når vi holder kurs, og får til å inspirere og gjøre ansatte ute i bydeler og institusjoner bedre til å hjelpe dem som trenger det mest!

Men det er to ting jeg kanskje brenner aller mest for. Det ene er brukerinvolvering, og anerkjennelsen av at ulike typer kunnskap behøves – her har det heldigvis skjedd en stor endring siden jeg jobbet med ung-til-ung-formidling i Uteseksjonens Futureprosjekt på begynnelsen av 2000-tallet. Det andre er det internasjonale – at vi klarer å løfte blikket litt fra vår måte å organisere oss på, slik at vi kan sammenligne tjenesteapparatet vårt og praksisen vår med hvordan dette er organisert i andre byer og land. Dette sikrer nyskaping, og at tjenestene våre forblir gode!