Henning har vært ansatt ved Korus Oslo siden 2003, og er nå leder ved senteret. Han er utdannet master i sosialt arbeid. Han har tidligere arbeidet med oppsøkende virksomhet og med barnevern, gjennom et tiår var han studieleder for videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid som Korus drev i samarbeid med Høgskolen i Oslo. Utdanningen samlet ansatte fra hele landet, og feltarbeidere fra svenske, danske og finske kommuner.

– Å arbeide sammen med andre om å utvikle og drifte en slik videreutdanning var en engasjerende og spennende arbeidsoppgave. Så lenge jeg kan huske, har jeg ønsket å ha en jobb der jeg kan være med å bidra til at folk som har det vanskelig får det litt bedre. Fagutvikling og opplæringsarbeid sammen med feltarbeidere som arbeider med utsatte unge i kommunene var for meg en slik svært meningsfull arbeidsoppgave.

– Hva er viktig for deg i jobben din i dag?

– De siste årene har jeg gradvis jobbet mer med ledelsesoppgaver på Korus Oslo, blant annet med tidlig intervensjons- og folkehelsearbeid, og de siste tre årene som leder for Korus Oslo. Jeg har vært heldig som har fått anledning til å lede et senter med engasjerte, sterke og kompetente medarbeidere, et senter med mange gode samarbeidspartnere i kommunen og ved de andre kompetansemiljøene innen våre fagfelt. Som leder liker jeg arbeidet i skjæringspunktet mellom strategisk utviklingsarbeid og oppfølging av hver enkelt ansatt. Slik jeg ser det, er medarbeidersamtalene blant mine viktigste og artigste arbeidsoppgaver. Vi har nylig gjennomført et godt visjonsseminar der alle ansatte har fordypet seg i overordnede strategiske og faglige spørsmål. Senteret står nå samlet om en ny visjon. Jeg gleder meg til å arbeide videre med de ansatte for å omsette visjonen, misjon og de delte verdiene ut i livet.

Jeg er stolt av at senteret står samlet bak misjonen: «Korus Oslo bruker vår kunnskap, kompetanse og formidlingsevne til å utvikle og styrke kommunens arbeid med rus til det beste for de som trenger det. Dette gjør vi gjennom å alltid være faglig oppdaterte, tett på praksisfeltet, ha fokus på kvalitet i alt vi gjør og med engasjement og dedikasjon for menneskene vi møter».

– Hvilke saker er viktigst for deg nå?

– Ved KoRus Oslo har vi hatt en faglig bredt sammensatt ansattgruppe over tid. Det er mer nytt for oss at vi nå også ansetter erfaringskonsulenter. Det har vist seg verdifullt i vårt arbeid. God bruk av erfaringskompetanse, også internt på senteret, bidrar til at vi kan yte bedre kunnskapsbasert støtte til tjenestene vi arbeider med. Jeg vil arbeide for å ansette flere erfaringskonsulenter ved KoRus Oslo, og vi må fremover anstrenge oss for å øke vår kompetanse på å benytte, tilrettelegge for, og følge opp erfaringskonsulenter på nye måter.

– Hva er den største utfordringen for deg i jobben som leder ved Korus Oslo?

– Jeg sliter ganske brukbart med å få tida til å strekke til, jeg har fremdeles tre barn i skolealder, er glad i å løpe lenge i skogen eller på fjellet, og jobbpendler fra Moss til Oslo hver dag. Så jeg får ikke alltid forberedt meg like godt som jeg skulle ønsket. Men, inntil videre er balansen klart i retning av at dette er en fantastisk jobb, jeg har fantastiske ansatte, og en topp meningsfull jobb hvor vi på vårt beste utgjør en forskjell for mange. Det er en god følelse å kunne være stolt av arbeidet vi gjør!