– Jeg har vært på kompetansesenteret siden 2002, og har jobbet lenge i sosialfeltet. Jeg begynte som miljøarbeider på Torshov spesialskole på 70-tallet, før jeg senere fikk interesse for rusproblematikk. I 1982 begynte jeg som miljøarbeider ved T5 behandlingshjem for unge rusbrukere i Kirkens bymisjon, og etter 17 år her, ønsket jeg å vite litt mer om hvordan sosialtjenesten (NAV)  jobbet med rusbrukere i 1. linjetjenesten. I 1995 ble jeg ansatt i «Oppfølgingsprosjektet for rusklienter i Oslo» som prosjektarbeider på Tøyen sosialkontor i Bydel Gamle Oslo. Prosjektet hadde nedslagsfelt i alle bydelene, og var forløperen til opprettelse av ruskonsulenter i sosialtjenesten (NAV) med fokus på tverrfaglig samarbeid og rutiner i oppfølgingen av bydelens rusklienter. Jeg jobbet videre som ruskonsulent i Gamle Oslo .

Jeg er utdannet barnevernpedagog i 1985, studerte før det psykologi og sosialpedagogikk. I tillegg har jeg videreutdanning i gruppemetoder med Ken Heap på daværende Diakonhjemmets høgskole (VID), som også kvalifiserer til veilederkompetanse.

– Hva er viktig for deg i jobben?

– Jeg brenner for relasjonelt arbeid, samhandling, samskaping og kreativitet. Mye arbeid er i dag basert på implementering av modeller, program og verktøy, og jeg er redd for at nødvendigheten av å skape en nær relasjon til brukerne kan forsvinne som prioritet. Ulike system og modeller kan resultere i at sluttbrukeren, enten det er ansatte eller brukere, blir mottakere av mange fragmenterte program, istedenfor å oppleve en helhetlig faglig innsats. Hvem sitter med hvilken faglig kompetanse og myndighet til å bidra med hva? Jeg brenner for samhandling mellom tjenestene. Hvordan kan vi jobbe i en prosess for å få dette til, sånn at vi sammen kan skape et best mulig tilbud til både barn, unge, voksne og eldre slik at deres behov blir dekket så tidlig som mulig.

– Hva jobber du med på Korus?

– For tiden jobber jeg med hele livsløpet her på kompetansesenteret, gjennom implementering av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Oslo, og i fagområdet aldring, alkohol og legemiddelbruk, med blant annet ansvar for implementering av NERO-modellen i Bydel Sagene.