Korus Oslo har gjort en studie av bartenderes arbeidssituasjon, og Aftenposten hadde i dag en sak om bartendere, seksuell trakassering og observasjon av bruk av illegale rusmidler på bakgrunn av Korus Oslo sin undersøkelse.

Byråd for næring og eierskap har bedt Korus Oslo om å bidra i arbeidet med Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. I oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet er vi bedt om å utvikle  kunnskap om uteliv og illegal rus. Korus jobber tett med kommunale aktører, politiet og bransjen. I forlengelse av dette ønsket Korus å gjennomføre en undersøkelse om illegal rus og arbeidsforholdene blant bartendere i Oslo. Da seksuell trakassering også er et tema som har fått stor oppmerksomhet de siste årene, valgte vi å inkludere dette i undersøkelsen. Undersøkelsen er kun ett av våre bidrag til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

I februar og mars besvarte 302 deltagere på Oslo kommunes SALUTT-kurs spørreundersøkelsen. At vi rekrutterte blant bartendere som jobber med alkoholservering på utesteder som er åpent etter klokken 0100 gav oss et unikt innblikk i arbeidsforholdene til byens bartendere.

Studien viser at bartendere i stor grad utsettes for både fysisk og verbal seksuell trakassering av gjestene. 19 prosent svarte at seksuell trakassering i svært stor grad, eller i stor grad var et tema på arbeidsplassen, svarte 46 prosent at de i liten eller svært liten grad var et samtaletema. 40 prosent svarte at utestedet hadde rutiner for håndtering av trakassering blant gjestene, mens 60 prosent enten av usikker eller ikke hadde slike rutiner. Byråd Scharning Lund har nå bevilget 300.000 kroner til arbeidet med «Trygt Sted», et initiativ fra deler av bransjen for å bedre arbeidsforholdene for ansatte og  opplevelsen for gjestene.

71 prosent så månedlig eller oftere gjester som var påvirket av narkotika. Samtidig var det bare 43 prosent som svarte at utestedet hadde rutiner for å håndtere narkotikabruk.

Bartendere jobber på frontlinjen i å håndheve alkoholloven. Utelivet er også en arena hvor det brukes mye illegale rusmidler. Kunnskap om bartenderes arbeidsforhold og utfordringer vil gjøre Kours Oslo og Oslo kommune i bedre stand til å bidra med å implementere kunnskapsbaserte tiltak i utelivet, og ikke minst understreker det behovet for å inkludere bartendere i dette arbeidet.

Klikk her for å lese “Utelivets vertskap: en studie av bartendere i Oslo”

Klikk her for å lese artikkelen “Hvordan hadde du følt det hvis jeg hadde kommet på din jobb og trakassert deg?”