Skule er utdannet sosiolog ved Universitet i Oslo.  Han har jobbet mye med uteliv og evalueringer, blant annet på Næringsetaten, i Oslo kommune og ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) og senere Folkehelseinstituttet (FHI).

– Hvordan begynte du å interessere deg for rusfeltet?

– Det startet med en mastergrad om bartendere i Oslo, og senere har det vært mer fokus på alkoholloven og kommunal alkoholforvaltning.

– Hva er viktig for deg i jobben din?

– For meg et det viktig at arbeidet vi gjør er relevant, både for kommunalt ansatte som møter sluttbrukerne, men også på policy-nivå. Vi kartlegger rustrender i Oslo med «Føre Var», og på denne måten legger vi også til rette for en kunnskapsbasert politikk og målrettede tiltak.

Jeg mener Korus er i en unik posisjon ved at vi er tett på praksisfeltet, samtidig som vi har en analytisk distanse. Det blir derfor viktig at vi klarer å systematisere og formidle utfordringer, styrker og erfaringer fra bakkenivået opp på et høyere nivå. Det gjøres veldig mye bra rusfaglig arbeid i Oslo og dersom vi klarer å formidle dette, kan andre byer, og også andre kommuner lære av oss.

Jeg brenner også for at utelivsscenen blir forstått som en helsearena. Slik det er nå, er helsefokuset i stor grad enten rettet mot tunge rusbrukere med behov for bolig og behandling, eller forebygging mot unge. Utelivet i Oslo er Norges største russcene – både for legale og illegale rusmidler. Alkoholloven tar kun for seg alkohol, og brukerne av illegale rusmidler faller dermed mellom ulike etater og ansvarsområder. Jeg har skrevet om dette her og her.

Her på Korus jobber Skule med Føre Var, Eldre og Rus, Ansvarlig alkoholhåndtering flere løpende kartlegginger og prosjekter. Høsten 2019 jobber han 50 prosent på Folkehelseinstituttet med å evaluere endringer i alkoholloven.