Når man blir eldre, endrer kroppen seg, og alkohol og legemidler påvirker på en annen måte. Befolkningen blir stadig eldre, og Korus Oslos nyskapende prosjekt «NERO» lanserte i dag kartleggingsrapporten «Kompetanse om eldre, alkohol og legemidler i hjemmetjenesten, Bydel Sagene» for ledere i bydelen. Rapporten er en del av bydelens NERO-prosjekt (Nettverk eldre og rus Oslo), og skal ligge til grunn for utarbeidelse av et kompetanseprogram om aldring, alkohol og legemiddelbruk for hjemmetjenesten. Klikk her for å lese mer.

F.v. Runa Frydenlund, Lena Müller, prosjektleder Iren Moen, Sara Warhuus og Skule Wigenstad står bak rapporten.