Camilla er utdannet vernepleier og har mastergrad i helsevitenskap fra NTNU.  Camilla har lang erfaring fra arbeid med rus og psykisk helse fra spesialisthelsetjeneste og kommune.

– Hva er viktig for deg i jobben din?

– Jeg har et stort engasjement for rusfeltet, og liker å jobbe helhetlig i dette komplekse feltet. Både det å forhindre ruslidelser og å jobbe skadereduserende er viktig!  Relasjon og samhandling er sentralt, både når det gjelder enkeltmennesker og deres pårørende, men også for et godt samarbeid mellom ulike tjeneste- og forvaltningsnivåer. At kunnskap deles på tvers, er en nøkkel for å lykkes!

Her på KORUS skal Camilla jobbe med prioriterte satsninger fra Opptrappingsplan for rusfeltet, blant annet kompetanseutvikling rus og vold, Individuell Plan, FACT og ACT team, pakkeforløp og IPS.