I dag har Korus Oslo lansert andre utgave av Føre Var, Føre var Oslo – Våren 2019. Føre Var er en metodikk utviklet av Korus vest Bergen med formålet om å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Føre Var innhenter og analyserer informasjon om den lokale rusmiddelbruken hos enkeltpersoner og instanser, systematiserer denne informasjonen og formidler siste nytt på et tidligere tidspunkt enn mer tradisjonelle rapporteringssystemer. Føre Var gjennomføres to ganger i året og du kan les mer om Føre Var her.