Flere er i villrede om hvor grensen går mellom hva som er en streng oppvekst og hva som kan karakteriseressom omsorgssvikt, forklarer forsker.