https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2020/02/LAV-E-brev-4-19.pdf

LAVterskelnettverket er en del av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. Her kan du lese om Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene i Oslo, utskrivningen av opioidholdige legemidler i de skandinaviske landene, forslag til  prøveprosjekt med heroinassistert behandling, om prosjektet «Ungdom og Rus» på legevakten i Oslo, nalokson, og om statusrapporten for LAR-behandlingen i 2018.

Dette nyhetsbrevet er laget i samarbeid med Korus øst, og kan leses her.