Muhammed har lang sosialfaglig erfaring fra fritidsklubb, i gruppefosterhjem, med miljøarbeid og oppsøkende arbeid, og er nå utlånt fra Uteseksjonen for å jobbe med satsingen Barnehjernevernet som erfaringskonsulent.

– I tillegg skal jeg jobbe med Oslostandarden for oppsøkende arbeid, sier Muhammed.

– Hva er viktig for deg i jobben din?

– Å få frem og formidle barn og unges stemmer inn i hjelpeapparatet! De blir ikke alltid lyttet til eller forstått. Hva ligger det bak når en ungdom ikke kommer til en avtale? Man hører ofte om «umotivert» ungdom – men jeg tror det nesten aldri handler om motivasjon, men heller om andre ting.

– Og hva motiverer deg?

– Å gjøre godt for andre, tiden vi lever her på jorden er kort, og jeg ønsker å etterlate noe. Det å få lov til å være noe for de ungdommene som ikke har så mange positive mennesker rundt seg. Er ekstremt heldig som kan få lov å være noe for dem, og de for meg, det er en ære!