Korus var tilstede på «Imagine the urban future: 24-hour cities – Making the most of the night time economy» i Brussel, arrangert av Eurocities.

Korus har ansvaret for å bidra til et trygt uteliv gjennom ansvarlig alkoholhåndtering og samarbeid med utelivsaktører, kommunale tjenester og politiet. Men å skape et godt uteliv med høy kvalitet handler om mer enn regulering av alkohol – men om å skape et godt kulturliv:

-Vi må se alt det positive nattelivet bidrar til, ikke bare ha et problemfokus, sa Shain Shapiro, fra organisasjonen Sound Diplomacy. Han understreker også at vi må ikke bare bygge steder for folk å bo, men steder folk ønsker å bo på grunn av det kulturelle tilbudet de får, som inkluderer natteliv.

Shain Shapiro fra Sound Diplomacy

-Natteliv handler om livskvalitet og om kultur, om å ha museene åpne på kvelden av og til, at man kan ha arrangementer utenfor bykjernen, samtidig som at man må ta hensyn til at folk bor i sentrum. Planleggingen av utelivet involverer ikke bare politi, men også mobilitet, kultur, renovasjon og andre instanser, sa Delphine Houba, ansvarlig for kultur, turisme, større events og kommunale bygninger i Brussel.

De har satt ned fem prinsipper for «24 hour Brussel»:

1. Man må jobbe kunnskapsbasert

2. Ha et dedikert team, som kan gå i dialog med alle ulike aktørene

3. Planverk for utelivet som sikrer minimalt med støy, diskriminering, trygg alkoholhåndtering, sikkerhet etc

4. Tenke nye steder for arrangementer – må alt være i sentrum?

5. Forbedre mobilitet ved bruk av nattbusser, taxier, etc

Shain Shapiro er opptatt av et overgripende syn på uteliv:

-For å få et natteliv med god kvalitet, må kommunen ha en plan for dette arbeidet – som bør kombinere regulerings- og kontrollaspektet med også å la de samme etatene ha ansvaret for kulturelle satsinger. Musikkindustrien bidrar med å gjøre byen attraktiv, gir positiv oppmerksomhet, inntekter og arbeidsplasser, sier Shapiro. Det er ulike måter å løse dette på, med nattborgermester, styringsgrupper for utelivet, enten valgt eller oppnevnt.

Dagtid blir sett på som organisert, proaktivt, planlagt, trygt, kjent, i motsetning til nattelivet som reaktivt, uplanlagt, ikke-organisert, ikke-trygt, ukjent. Og slik behøver det ikke være, sier Shapiro.