Hibaq Farah er ansatt på Korus som erfaringskonsulent for blant annet å bidra inn i arbeidet med kompetanseplattformen til Barnehjernevernet.

-Hva har du drevet med tidligere?

– Jeg har jobbet for Forandringsfabrikken de to siste årene. Der holdt jeg mye foredrag og presenterte oppsummert kunnskap fra barn og unge, jeg deltok også på konferanser i utlandet om sosialt entreprenørskap, blant annet i Barcelona og i Nederland. Og så sitter jeg i styret i Skeiv Verden. Jeg ble ferdig på videregående i fjor,  jeg gikk på Kuben vgs i Oslo.

-Hva jobber du med for tiden?

-De siste ukene har jeg jobbet med Oslostandard for det oppsøkende arbeidet, jeg har snakket med ungdom i nesten alle av Oslos bydeler om hva som er viktig for dem, og hva de synes er et godt oppsøkende arbeid. Ellers jobber jeg mye med å sikre at våre satsinger ivaretar barn og unges meninger og ståsteder – i Barnehjernevernet, for eksempel, som er en satsing mot vold og overgrep i nære relasjoner, så jobber jeg blant annet for at barn og unge skal få systematisk informasjon om hva voksne ikke har lov til å gjøre mot dem. Når barn vet dette, så får de også verktøy til å kunne si ifra dersom de opplever vold eller overgrep.

-Hva er viktig for deg i jobben din?

-Det er viktig for meg å føle at jeg bidrar til noe viktig, og at jeg får utrettet noe. Jeg må føle at jeg bruker tiden min effektivt, og på noe som jeg synes er viktig. Ellers synes jeg det fint med god stemning og gode kolleger for å trives.