Likeverdige tjenester til personer med minoritetsbakgrunn fordrer kunnskap. Et spørsmål vi må stille oss, er når minoritetsbakgrunn utgjør en forskjell som er betydningsfull for hvordan tjenester bør utformes?

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid har gitt Korus i oppdrag å utforme et kompetansehevingsprogram for rus, traumer og kultursensitivitet, for å sikre at ansatte skal kunne jobbe bedre med personer med minoritetsbakgrunn som har rus- eller psykiske utfordringer. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging skal stå for undervisningen i samarbeid med Korus.

For å sikre at ansatte skal lære det som er relevant, har vi flere innspillsmøter med berørte. Ansatte i VEL har bidratt med sine innspill på hva som kan være utfordrende i dette arbeidet, og den 11. juni var det et åpent møte for frivillige organisasjoner og privatpersoner med interesse i å bidra, arrangert i samararbeid med Enhet for mangfold og integrering – OXLO, som bistod med rekruttering og vertskap.

I dette møtet ga flere uttrykk for at psykisk helse er tabubelagt eller lite tematisert i en rekke minoritetsmiljøer, og belagt med skam, noe som gjør det krevende å snakke om. Mange med bakgrunn fra krigsherjede land har traumatiske erfaringer og udiagnostisert PTSD, som kan vanskeliggjøre normalfungering. De understreket behovet for kartlegging og informasjon, kanskje også bruk av brobyggere fra egen kulturbakgrunn, eller ved bruk av tolk. Korus fikk mange fine innspill vi tar med oss i arbeidet.

En rekke frivillige organisasjoner var tilstede, deriblant disse fine damene fra PAWA, Eritreisk kvinneunion, Grünerløkka somaliske foreldregruppe og EMI. I tillegg bidro AbloomSAIFF – Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral og Internasjonal helse og sosialgruppe.