Nå er den Europeiske narkotiarapporten for 2019 lansert, og hovedfunnene viser:

  • mer og renere kokain, som er det mest brukte stimulerende rusmiddelet
  • digitalisering av markedsplasser for kjøp og salg, bestilling til hjemlevering
  • heroinproduksjon innad i EU øker, heroinen er ren og prisene stabile
  • cannabis er det mest brukte rusmiddelet – anslagsvis 1 prosent av alle europeere bruker daglig eller nesten daglig
  • behandling – økning i antallet som oppgir cannabis som hovedgrunn til at de søker seg til behandling
  • syntetiske stoffer produseres i større grad innad i Europa

Klikk her for å lese rapporten “Europeisk narkotikarapport – trender og utvikling 2019”.