Sara Anne Warhuus er klinisk spesialist i intensivsykepleie og har jobbet med akuttmedisin på Ullevål Sykehus i 17 år. Hun har en master i Empowerment og helsefremmende arbeid fra OsloMet. Her skrev hun en kvantitativ oppgave om selvhjelpsgrupper innenfor rus- og psykisk helse.

– Her på Korus jobber jeg med BrukerPlan som er et kartleggingsverktøy hvor man kartlegger åtte levekårsområder hos personer som mottar kommunale tjenester. Jeg jobber også med Ungdata, som er en spørreundersøkelse som går ut til ungdom i hele landet, hvor man kan få bedre innsikt i hvordan det er å vokse opp i Norge i dag. I år gjennomfører vi Ungdata Junior som går fra 5.-7. klasse. Seks bydeler i Oslo er med, og det blir spennende å se hva resultatene på mellomtrinnet blir. Hvordan har de det egentlig? Dette vil også kunne bidra til å avdekke negative trender tidlig, slik at man kan iverksette forebyggende tiltak. I tillegg så jobber jeg med eldre og rus, og evaluering av et ung-til-ung-prosjekt i Uteseksjonen som heter Perspektiv. Mer enn nok å henge fingrene i, med andre ord.

Hva er viktig for deg i arbeidet?

– For meg er det viktig å kunne jobbe forebyggende. Etter mange år i akuttmedisin har jeg nå et ønske om å jobbe i den andre enden. Å forebygge fremfor å reparere! Jeg synes det er spennende at det er så mye nytt å lære både på nasjonalt og lokalt plan. Det er veldig mye godt arbeid som gjøres der ute, og det tar en stund å danne seg et oversiktsbilde. Sosial ulikhet er et økende problem i Norge. Rettferdighet, brukermedvirkning og fattigdomsbekjempelse er saker jeg brenner for. Jeg har også en sterk beundring for alt det fantastiske frivillige arbeidet som gjøres der ute. Samskaping mellom frivillig og offentlig sektor er et felt jeg er opptatt av og som jeg kan tenke meg å bidra mer til.