Ett av de mest etterspurte kurstilbudene Korus Oslo har, er kursene om traumer og rus. Vi spurte psykologspesialist Trine Anstorp om hvorfor det er så viktig å forstå hvordan traumer kan komme til uttrykk i arbeidet med rusavhengige:

– Mange av dem vi møter som klienter, enten det er innen lavterskeltilbud eller i spesialisthelsetjenesten, har lenge klart å døyve vonde minner og smertefulle erfaringer med rus og andre selvreguleringsmetoder. Traumatiske påkjenninger og utvikling av rusavhengighet henger sammen, all forskning og klinisk erfaring viser det. I traumefeltet forstår vi symptomer som signaler om et overlevelsesprosjekt, mer enn et sykdomsprosjekt. Men over tid har uansett det som en gang var til hjelp, blitt til et problem i seg selv. Hvordan kan vi som profesjonelle hjelpere da komme til med den hjelpen vi ønsker å by på?

Forståelse av traumer og trening i traumefokusert tilnærming gir retning til dette arbeidet. Manglende kapasitet til å regulere affekt er den største skaden etter tidlig traumatisering, og fokus på rusens funksjon som stabiliserende for denne aktiveringstilstanden er forutsetning for hele behandlingen. Gjennom en systematisk og langsiktig prosess vil mer adaptive løsninger for selvregulering kunne trenes opp, slik at de automatiserte responsene avtar og et mer adaptivt reguleringssystem styrkes. Da vil personen det gjelder ha et verktøy og et helt annet grunnlag for å kunne forholde seg mer direkte til tidligere traumehistorie, uten å måtte ruse seg for å unngå å bli overveldet av gamle minner.