Mirna Aleric har en master i sosiologi fra Norges teknisk-naturligvitenskapelige universitet (NTNU) der hun gjorde en kvalitativ studie av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Trondheim fengsel.

– Jeg har tidligere jobbet med arbeidsrettet ungdomsoppfølging i NAV Ålesund. Her på Korus skal jeg være med å utvikle opplæringsprogrammet Barnehjernevernet, som skal forebygge overgrep og omsorgssvikt mot barn og unge. Jeg har også ansvaret for årets første Føre Var, som er en rusmiddelkartlegging adoptert fra Korus vest Bergen. Formålet med Føre Var er å identifisere rustrender tidlig, og kunne formidle disse til fagpersoner og beslutningstakere, som dermed har mulighet til å iverksette effektive og evidensbaserte tiltak.

– Hva er viktig for deg i arbeidet?

– Forsøke å ha en helhetlig forståelse av det forebyggingsarbeidet vi gjør på Korus og hvor avhengige vi er av å samarbeide med resten av Oslo by. Det å ha muligheten til å jobbe forebyggende og være tidlig inne er spesielt motiverende. Min motivasjon ligger hovedsakelig i forebygging av sosial ulikhet, uavhengig av tema.