Korus Oslo og Oslo kommunale ruspoliklinikk hadde i dag det første møtet i Oslonettverket for IPS. Målet er å dele erfaringer, og bli bedre på å forstå hvordan man kan bruke arbeidsrettet rusbehandling. Korus Oslo ved Kirsten Haaland har ansvaret for praktisk tilrettelegging av nettverket.

-Vi må bli bedre å forstå hvordan vi kan bruke IPS i tilknytning til rusbehandling – hvilke erfaringer har vi gjort oss, hvilke elementer bør forsterkes, sier Roy Brovold, som sammen Birgitte Hanssen fra Oslo kommunale ruspoliklinikk er ansvarlig for Jobb NÅ!

Trepartssamarbeid nøkkelen til å lykkes

En av dem som har kommet ut i fast jobb ved god hjelp fra Jobb NÅ!, er Robert Rosenlund. Han understreker betydning av et godt trepartssamarbeid som nøkkelen til å lykkes.

– Jeg har prøvd å komme i jobb på egenhånd, og ser at arbeidsgivere får en trygghet ved at de kan ta opp ting som ikke fungerer med jobbspesialistene. Det er vanskeligere å søke på egenhånd, for da har ikke arbeidsgiver noen trygghet når de skal ansette noen med en litt uvanlig CV.

Jeg har fått brev fra NAV der det står at fra 1.1.2019 anses du som selvforsørgende. Det skal jeg ramme inn! Jeg skjønte aldri hva folk mente når de spurte om jeg ikke ønsket å bidra. Nå skjønner jeg det. Når jeg betaler skatt nå, er jeg viktig, jeg er del av noe større. Hvis jeg tenker på å skli ut, får jeg dårlig samvittighet før jeg har gjort noe, for kolleger, for jobben. Nå har jeg en reell jobb, ikke noe arbeidstrening, og jeg kunne aldri tenkt å gå tilbake til det gamle livet mitt. Støtten fra de som jobber på Oslo kommunale ruspoliklinikk har vært utrolig viktig!

IPS, Individal Placement and Support, er en forskningsbasert oppfølgingsmodell som blant annet hjelper personer i rusbehandling å finne ordinært arbeid.