Korus Oslo sin første «Føre var»-rapport lanseres 14. februar kl. 1300 på Litteraturhuset, og Skule Wigenstad har vært ansvarlig for rapporten

–Skule, hva tenker du fordelene med en rustrendsanalyse som «Føre var» er?

–Det er gir oss en mulighet til å samle informasjonen som allerede er tilgjengelig på en mer systematisk måte. Det er mange som vet mye om ulike sider ved rusmiljøet og russituasjonen i Oslo, og ved å sammenstille denne kunnskapen, blir det mulig å se tendenser og endringer i rusbildet.

–Hva håper du «Føre var»-metodikken kan bidra med på sikt?

–Jeg tror «Føre var» vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag og muligheten for tidlig varsling når det skjer endringer i bruk eller tilgjengeligheten av rusmidler med stort skadepotensiale. Slik kan tiltaksapparatet være forberedt og ruste seg for å møte utfordringene.

–Vi ser frem til å høre mer om funnene den 14. feburar!

Klikk her for å lese rapporten “Føre var Oslo”