Konferansen «Program for folkehelsearbeid i kommunene» er i gang, og 300 personer fra hele landet deltar.

Anniken Sand ved Korus Oslo holdt innlegg om viktigheten av å knytte rusforebygging til folkehelse, ikke minst er dette god samfunnsøkonomi. Her kan du lese innlegget:

«Vi må sikre at ingen barn og unge glipper! Vi vet at en av hovedårsakene til rusmisbruk er utenforskap. Vista Analyse har anslått at den samfunnsøkonomiske kostnaden av at en ungdom ikke kommer inn i arbeidslivet er 10,8 millioner. I dette tallet er ikke utgifter i helse, justis, og sosiale ordninger tatt med. Dersom en person i tillegg ender med et livslangt rusproblem, kan vi antakelig gange tallet med både to og tre. Og en ting er de direkte samfunnsøkonomiske kostnadene, noe annet er de menneskelige omkostningene. Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for hva som påvirker utenforskap, er å jobbe for god folkehelse.

For mange år siden jobbet jeg ved Uteksjonen, og der hadde vi en ung gutt, Hisham, med flyktningebakgrunn, lite nettverk, og som tidligere hadde vært i et litt uheldig miljø. Han hadde klart å ordne opp i livet sitt, og var nå snart ferdig med bilmekanikerutdannelse, og han hadde egentlig ikke mer enn sporadisk kontakt med tjenesten vår. Men, tre måneder før han skulle avslutte skolegangen, kom han innom oss. Han hadde mistet leiligheten han bodde i, og hadde vært i kontakt med NAV for å få hjelp til å finne noe nytt. De ville at han skulle bo på et korttids botilbud for personer med rusproblemer, der noen av dem med absolutt mest rusutfordringer i Oslo bor. Han hadde eksamensperioden sin rett rundt hjørnet, og skulle egentlig brukt tiden sin til å pugge, fremfor å bekymre seg for hvor og hvordan han skulle bo.

Folkehelse handler blant annet om å se tiltak og systemene i sammenheng, og slik bidra til både god folkehelse og samfunnsøkonomi. Prosjektet program for folkehelse har i Oslo på rus, handler nettopp om dette. Bydel Ullern gir ungdom, foreldre og de ansatte i kommunale tjenester kunnskap og kompetanse. Slik kan man sammen styrke beskyttelsesfaktorer, og minimere risikofaktorene.

Historien om Hisham er historien om et uheldig møte med et system der målet var å spare penger på kort sikt. Det tok ikke hensyn til de umiddelbare, og ikke minst, åpenbare risikofaktorene ved å la ham bo med tunge rusmisbrukere, istedenfor å investere bittelitt i en stabil bo-situasjon for å hjelpe ham inn i voksenverden og arbeidslivet. Kortvarig besparelse kunne raskt endt i store omkostninger på lang sikt. 

Heldigvis hadde Hisham støttesystemer rundt seg, som innså at dette hverken var god samfunnsøkonomi eller god offentlig forvaltning, og Uteseksjonen fikk bistått med å snu dette vedtaket og sikre ham hybel for resten av skoleåret, slik at han fikk de gode forutsetninger for å fullføre skolen, skaffe seg en jobb og få et godt liv. Og bidra til bedre folkehelse.  

Så hvis dere vil jobbe med å inkludere rusforebygging i deres folkehelseplaner, ta kontakt med deres regionale kompetansesenter for rus for å få hjelp.»

Klikk her for å lese mer om “Program for folkehelsearbeidet 2017-2027”