Kirsten Haaland er ansvarlig for BrukerPlan på KoRus Oslo.

Jeg har jobbet i Korus siden 2016. Som tidligere institusjonssjef for to institusjoner i Velferdsetaten, vet jeg mye om kompetansebehov i kommunen. Vi i Korus kan tilby diverse kompetanse som er ønsket av dem som møter mennesker med store utfordringer, og det er svært motiverende.

Det er alltid hyggelig å møte flinke ansatte i Oslo kommune. De jobber hardt for at mennesker skal få det de har krav, på og et så godt liv som mulig. I dette arbeidet er BrukerPlan et godt verktøy.

Årets kartlegging i BrukerPlan er i full gang. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i bydeler/kommunene. Resultatet av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering  av fremtidig tjenester. Formålet er å sikre tjenesteutvikling i tråd med brukernes behov og en best mulig målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelig ressurser.

Det jeg liker best ved jobben er at vi er «en tjeneste for tjenesten».