Bydelene har ansvar for å fremme helse og forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade og lidelse. Ansvaret gjelder også personer med rusproblemer. Som en del av det forebyggende arbeidet er det nå vedtatt en Oslo standard for overdoseforebygging, som KoRus Oslo skal bidra med å implementere. Her kan du laste ned Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene mars 2019