Hovedmålene er å forebygge rusproblemer, og forhindre at rusproblemer utvikles. Andre stikkord er desentralisering av tjenester, mer tilbud om arbeidstrening og meningsfylt aktivitet, og fokus på helsehjelp og ikke straff. Brukere skal fra institusjoner til omsorg og tjenester i egen bolig og bydel.

Det har vært en bred involvering av organisasjoner, forskermiljøer og det sivile samfunn som bakgrunn for utviklingen av kunnskapsgrunnlaget.

Klikk her for å lese “Russtrategi for Oslo Kommune”