Alexander Sollie Hvaring har en master i klinisk- og helsepsykologi fra Eötvös Loránd University i Budapest, og er spesielt interessert i nevropsykologi. På Korus arbeider han med utvikling av opplæringsprogrammet Barnehjernevernet, som skal forebygge overgrep og omsorgssvikt mot barn og unge. Han arbeider også med satsingen Bedre Tverrfaglig Innsats, som skal sikre bedre samhandling mellom tjenester i bydelene.

Viktig for Alexander i arbeidet:

– Kvalitet og innovasjon. I utviklingen av Barnehjernevernet tråkker vi opp stien imens vi går. Den arbeidsformen er til tider svært krevende, men samtidig veldig spennende og givende. Med beina godt plantet på jorda og åpenhet for nye ideer kommer man langt.

Alexander er utenom jobben blant annet styreleder i Psykologiforbundet.