Hvordan opplever Osloungdom det at familien har dårlig råd? Er den subjektive opplevelsen av fattigdom sterkere i nabolag der de fleste har mye?

Og hvilken betydning har andelen unge med innvandrerbakgrunn i bydelen for disse sammenhengene? Dette undersøker Ola Melbye Pettersen (Korus Oslo) og Mira Aaaboen Sletten (NOVA/OsloMet) i sin artikkel i siste utgave av Tidsskrift for ungdomsforskning (2-2018).