Dette heftet er laget med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår.

Ungdata kan være et nyttig verktøy for kommunene til å identifisere utfordringer og problemområder, og i planlegging og evaluering av innsatser og tiltak for barn og unge.

Ungdata brukes på mange måter, av ulike fagfolk, kompetansemiljøer, forskningsmiljøer, samfunnsplanleggere osv. I dette heftet har målet vært å samle noen gode eksempler på hvordan Ungdata brukes, og utgiverne håper andres gode erfaringer kan gi kommuner og fylkeskommuner noen ideer til utvidet bruk av Ungdata. Det er landets syv regionale kompetansesenter rus (Korus) som har finansiert dette inspirasjonsheftet, og fem av Korusene har bidratt i utformingen av heftet.

 

Klikk her for å lese “Med Ungdata i fokus – et inspirasjonshefte”