Denne arbeidsplanen gir en oversikt over Korus Oslos satsninger i 2018. Arbeidsplanen er lagt opp etter «Utkast til tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KORUS) 2018». Vi har så langt det har vært mulig forsøkt å følge strukturen som er lagt i tilskuddsbrevet. I tillegg har vi også beskrevet andre sentrale arbeidsoppgaver Korus utfører på oppdrag for Oslo kommune uten at disse nødvendigvis er eksplisitt nevnt i tilskuddsbrevet.

Klikk her for å lese handlingsplan Korus Oslo 2018